Prikazuje se svih 2 rezultata

  • TARCO 2002-A

    Namijenjeno je za čišćenje i odmašćivanje muznih aparata, laktofriza, cjevovoda i kompletnog pribora koji se mljekarskoj proizvodnji koristi, a u direktnom je kontaktu s mlijekom.
    Radni pripravak se može  upotrijebiti za ručno i automatsko strojno pranje.

  • TARCO 2002-K

    Namijenjeno je za čišćenje i  skidanje vodenog i mliječnog kamenca u muznim aparatima, laktofrizima, cjevovodima i kompletnom priboru koji se mljekarskoj proizvodnji koristi.
    Sredstvo se upotrebljava  za ručno i automatsko strojno čišćenje kamenca.