UVJETI POSLOVANJA

Na uvjete poslovanja i korištenja stranica www.svenda-tarmann-chemie.hr  sklapanja ugovora na daljinu putem sredstva daljinske komunikacije primjenjuju se prvenstveno ovdje navedeni Uvjeti poslovanja i korištenja, osim u slučaju da se ugovorene strane (Prodavatelj i Kupac) ne dogovore drugačije. Uvjeti poslovanja i korištenja podliježu Zakonu o zaštiti potrošača (NN 41/14) te Zakonu o obveznim odnosima (NN 35/05 i NN 41/08).

Web katalog na adresi www.svenda-tarmann-chemie.hr je informativnog sadržaja i služi kupcima jedino kao informacija prilikom kupnje od njihovih prodajnih predstavnika na terenu.

Pri slanju upita proizvoda web kataloga  Kupac će odmah biti upoznat sa svim propisanim podacima iz članka 57. sukladno članku 66. točka 2. Zakona o zaštiti potrošača.

CIJENE PROIZVODA I USLUGA nisu istaknute na internet stranicama, web katalogu. Kupac će na traženi proizvod koji ga zanima poslati upit klikom „Pošalji upit“. Nakon toga će ga kontaktirati Prodavatelj na e-mail.

Švenda-Tarmann Chemie d.o.o. zadržava pravo pogreške u opisu i fotografiji pojedinog artikla.

 

OBAVIJEST O NAČINU PISANOG PRIGOVORA POTROŠAČA

Sve prigovore sukladno članku 10. Zakona o zaštiti potrošača (N.N. 41./2014.), možete poslati putem pošte, telefaksa ili elektroničke pošte kao i u poslovnim prostorijama tvrke.

Ostali načini podnošenja prigovora:

  • Na adresu: Glavna ulica 138, Čehovec, 40323 Prelog
  • Na e-mail adresu: info@svenda-tarmann-chemie.hr
  • Na  telefon : +385 (040) 646 505
  • ili podnijeti u poslovnim prostorijama na adresi Glavna ulica 138, Čehovec, 40323 Prelog. Kako bi Vam sukladno članku 10. stavak 5. Zakona potvrdili primitak pisanog prigovora, a zatim i na isti odgovorili, molimo Vas da navedete točne podatke za primitak istog.

Odgovor na Vaš prigovor zakonski moramo dati u pisanom obliku najkasnije u roku 15 dana od dana primitka prigovora. U suprotnom se možete obratiti Državnom inspektoratu ili Udruzi za zaštitu potrošača.

Ukoliko prihvaćate uvjete korištenja, prihvaćate i Opće uvjete poslovanja.

Švenda-Tarmann Chemie d.o.o. zadržava pravo izmjene ovih uvjeta i pravila bez prethodne najave. Uvjeti poslovanja su sukladni zakonima Republike Hrvatske. U slučaju eventualnog spora trgovac i potrošač će spor riješiti mirnim putem, a ukoliko nije moguće nadležan je redovno nadležan sud u Čakovcu.